Hải Tiến đia chỉ số 21 Lâm Du Long Biên Hà Nội .Bán Xốp dán tường , cỏ nhân tao, xốp ghép trải sàn , sàn nhựa giả gỗ, chât lượng cao